Śledź nas na:Wojna w wierszu "Campo di Fiori" Czesława Miłosza

Wypowiedź na temat: Wojna w wierszu "Campo di Fiori" Czesława Miłosza.


Wojna w wierszach Miłosz. jest częstym motywem, stanowiącym punkt wyjścia do rozważań natury etycznej i estetycznej. Wiersz "Campo di Fiori" powstał w kwietniu 1943 roku, w czasie likwidacji żydowskiego getta w Warszawie. Tytuł nawiązuje do placu w Rzymie, na którym w 1600 roku został spalony Giordano Bruno, włoski filozof, pisarz i teolog, oskarżony o herezję i skazany na śmierć. Miłosz zestawia te dwa tak odległe od siebie w czasie i wymowie wydarzenia, aby ukazać problem obojętności ludzi na nieszczęście drugiego człowieka. Śmierć filozofa wywołała jedynie przelotne zainteresowanie. Podobnie w Warszawie, kiedy płonęło getto, ludzie bawili się na ustawionej przez Niemców koło jego muru karuzeli, z której widać było agonię żydów. Według poety człowiek w obliczu śmierci jest samotny, jego cierpienie nie interesuje nikogo i nikogo nie wzrusza.


Zobacz także