Śledź nas na:Nurt klasyczny i awangardowy w poezji współczesnej - konspekt

5. Stanisław Barańczak

a) „Co dziś rzucili"

 • Rozbijanie tradycyjnych związków frazeologicznych

  „ale pozwólmy tu sobie

  na krótki rzut błota wstecz"

 • Odwoływanie się do już istniejących, grając znaczeniami metaforycznymi i dosłownymi

  „Co dziś rzucili

  w błoto a co na wiatr"

 • Język potoczny

  „komu do

  gardła się rzuca a komu najwyżej

  na mózg się rzuciło"

b) „Posuwać się do przodu"

 • Rozbijanie tradycyjnych związków frazeologicznych

  „nie pchać nosa w cudze

  plecy"

 • Odwoływanie się do już istniejących

  „Posuwać się tam do przodu, ale

  jeden za drugim, nie jeden za wszystkich, nie wszyscy

  jak jeden mąż, lepiej każdy po jednemu, osobno"

 • Porównanie kolejkowe

  „chociaż jak rząd kiełbas

  przebici jesteśmy jednym, prostym rożnem

  nienawiść jednego do wszystkich i wszystkich

  do jednego."

 • Język potoczny

  „ostatecznie nawet ten jeden szczęśliwiec

  ujdzie w tłoku

  z kiełbasą

  i życiem."

 • Wyeksponowane jednowyrazowe wersy

  „ujdzie w tłoku

  z kiełbasą

  i życiem."

 

6. Ewa Lipska

a) „Ucz się śmierci"

 • oszczędność i ............. wypowiedzi lirycznej

  „Miłość do ojczyzny

  też bywa śmiertelna.

  •  
   •  

     Ucz się śmierci

     w miłości."

 • Odwracanie utartych pojęć, potocznych wypowiedzi

  „Ucz się śmierci nie tylko

  dla zabicia czasu."

 • Jednowersowe strofy

  „Przepytaj siebie"

 • Motywy szkolne

  „Ucz się śmierci. Na pamięć.

  Zgodnie z zasadami pisowni

  wyrazów martwych."

b) „Egzamin"

 • Skrótowość wypowiedzi poetyckiej

  „Egzamin konkursowy na króla

  wypadł doskonale."

 • Gra wieloznacznością słów

  „Naród

  oprawiony był

  w skórę."

 • Koncept, paradoks

  „Gdy mówił o sprawach sztuki

  chwycił komisję za serce.

  •  
   •  

     Jednego z członków komisji

     chwycił odrobinę za mocno."

 • Dowcipna gra słów i znaczeń

  „Królem wybrano pewnego króla

  który miał zostać królem."Zobacz także